ANKET
 • Bir sözleşmeli olarak sizi en çok aşağıda sayılan çalışmalardan hangisi memnun edecektir?
DİĞER ANKETLERİ GÖSTER ▼
E-BÜLTEN ABONELİĞİ
 • Mail Kampanyası Mail Kampanyası Bu haber 23 Mart 2016, Çarşamba 22:54:45 tarihinde eklendi
  Değerli arkadaşlar, yakın zamanda TBMM'de başta taşeron işçilere kadro verilmesi olmak üzere birçok yasal düzenlemeye imza atılacak. Bu noktada, tüm sözleşmeli subay ve astsubay ailelerinin mevcut sorunları dile getirmek adına Devlet Büyüklerimize mail ya da faks yolu ile sorunları uygun bir şekilde dile getirmeleri çözüme ciddi katkılara sağlayacaktır. Tüm Sözleşmeli Subay ve Astsubayların mevcut sorunlarının çözümlenebilmesi dileğiyle saygılar sunuyorum. Aşağıda fikir vermesi açısından kaleme alınmış bir metin yer almaktadır.

  Değerli Devlet Büyüğümüz,

   

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2000’li yıllardan itibaren başlayan ve son olarak 25.05.2012 yılında 6318 sayılı kanun ile kabul edilen düzenlemelerle, TSK personeline verilen değer artmıştır. Özellikle uzman erbaşların emeklilik haklarına kavuşmaları ve astsubayların özlük haklarında ki iyileşmeler tüm TSK camiasında alt kesimlerde huzur ve mutluluk yaratmıştır.

   

  Bununla birlikte, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini bitirip 3 ve 6 sene sözleşme yaparak tüm kuvvetlerde görev yapan, sözleşmeli subay ve astsubaylar ve bunların aileleri ciddi bir mağduriyet yaşamakta, iş güvencelerinin olmayışı geleceğe umutla bakılmasını engellemektedir.

   

  Sözleşmeli Subay ve Astsubayların sorunlarına ana başlıklar halinde değinecek olursak;

   

  a.)   Gerekçe gösterilmeksizin sözleşmeler feshediliyor:

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli statüde istihdam edilen Sb./Astsb.lar hem muvazzaf subay ve astsubaylarla aynı kadro görevlerine atandırılmakta hem de onlarla aynı sorumlulukların altına girmektedir. Örneğin; bölük/batarya komutanı, ilçe jandarma komutanı, karakol komutanı takım komutanı, plan subayı, ikmal subay ve astsubayı, askerlik şubesi başkanı, öğretmen subay, mühendis subay gibi görevlere atandırılmakta, ancak geleceğe güvenle bakamamaktadırlar. İdare istediği anda gerekçe göstermeden sözleşme feshine gidebilmektedir. (Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2003 yılı mezunu sözleşmeli subay ve astsubayların yaklaşık yüzde 40’ının görevlerine gerekçe gösterilmeden son verilmiştir. Konu yargıya taşınmıştır.)

   

  Gerek atandıkları görev, gerekse aldıkları sorumluluk açısından emsali muvazzaf subay ve astsubaylardan hiçbir farkı bulunmayan sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken aklında “yarın ne olacak ve gelecek dönem sözleşmem acaba yenilenecek mi?, acaba emekli olabilecek miyim?” vb. gibi  soruların bulunması geleceğe hep şüpheyle bakmasına neden olmaktadır. Ayrıca, personelin sözleşmeli statüde olması ve idare tarafından feshedilebilmesi bazı komuta kademesi tarafından personel üzerinde baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bu da personelin işini layıkıyla yapmasına ve iş konsantrasyonuna engel olabilmektedir. Aynı görev ve yetkiye sahip insanlar arasında dahi kaynaklarına göre yapılan farklı bakış açısı ordumuzu yıpratmakta ve silah arkadaşlığı ruhunu derinden etkilemektedir. Silah arkadaşlığı ruhu, ancak özlük hakları garanti altına alınmış, geleceğe şüpheyle bakmayan, mutlu, kaynakları itibariyle birbirinden ayrıştırılmamış insanlarla mümkün olabilir. Hali hazırda mevcut durum maalesef bunun tam tersini işaret etmektedir.

   

  2004’lü Sözleşmeli Subay devrelerimden bir kardeşimizin sağlık raporunu tetkik ve itiraz süreleri nedeni ile 3 gün geç teslim ettiği için sözleşmesi yenilenmedi. Bir devremin de obeziteden dolayı sözleşmesi feshedildi. Normal periyodik muayenede durum tespit edilmiş olsaydı sınıf değiştirerek göreve devam edebilecekken maalesef ilk sözleşme döneminde istenilen sağlık şartlarının aranması nedeni ile sözleşmesi yenilenmedi. Bir arkadaşımın da karaciğer enzim değerlerinden dolayı sözleşmesi yenilenmedi. Öyle bir uygulama var ki, 40 yaşında olunması, mesleki yıpranma vs. dikkate alınmadan ilk sözleşmeli subaylığa girişte aranılan sağlık şartlarını taşımanız isteniyor. Ancak bu mesleğin doğası gereği mümkün değil. Zaman içerisinde ister istemez çeşitli rahatsızlıklar baş gösterebiliyor. Hâlihazırda yapılan periyodik muayeneler zaten emsali muvazzaf subaylarda aranan şartların taşınıp taşınmadığını ortaya koymakta iken, sözleşmeli subaylardan sözleşme yenileme aşamasında yeniden rapor istenmesi ve bu raporda mesleğe ilk girişte istenilen Sözleşmeli subay olma sağlık şartlarının aranması halihazırda görev yapan Sözleşmeli Subayların bir sonraki sözleşme yenileme dönemini karamsarlıkla beklemelerine ve mesleki moral/motivastonlarının azalmasına yol açmaktadır. Bu hususta periyodik muayenelerin zaten amaca hizmet ettiğinden, sözleşme yenileme dönemlerinde istenen heyet raporu uygulamasına son verilmesi büyük önem arz etmektedir. Zaman içerisinde yıllar geçtikçe yaşlanmanın da tesiri ile aynı sağlık şartlarının muhafazası da mümkün olamamaktadır.

   

  Sınıfı görevini yapamayacağı anlaşılan Sözleşmeli Subay ve Astsubayların sözleşmelerinin feshedilmesi uygulaması yerine yetişmiş bu personelin Kuvvet tarafından yardımcı sınıf olarak değerlendirilmesi de mesleki güvence anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır.

   

   

  b.)  Astı olan personel, ileride üstü olabilecek:

  Sözleşmeli Subaylar en fazla yüzbaşı, sözleşmeli astsubaylar da astsubay kıdemli üstçavuş rütbesine kadar yükselebilmektedir. Bu durumda daha önce astı olarak çalışan personelin bir zaman sonra üst rütbelere çıkmak sureti ile amiri bile olabilmesi anlamına geliyor ki, bu durumun da ileride astlık üstlük ilişkisinde ciddi sıkıntılara yol açacağını düşünmekteyim. Bununla birlikte; bir sınava ve kontenjana bağlı olunduğundan dolayı ortaya çıkan mesleki statü belirsizliği, komuta edilen personel tarafından da bilindiğinden, özellikle mesleğe girişin ilk yıllarında emir-komuta konusunda az da olsa sıkıntı meydana getirmektedir. Örneğin sizin emrinizde çalışan bir astsubay ya da subay zaman içerisinde sizin komutanınız olabilmektedir.  Bunun emsalleri uygulamada sıklıkla görülecektir.    

   

   

  c.)   Kurmaylık sınavından zor muvazzaflığa geçiş sınavı:

  Sözleşmeli Subay ve Astsubayların muvazzaf olabilmeleri için her sene açılan sınavlarda çok düşük kontenjanlar belirlenmektedir. Bunun yanında sınavlara hazırlanabilmek açısından da her personel çalıştığı kurumlara göre eşit imkan ve şartlara sahip değildir. Güneydoğuda arazide görev yapan bir sözleşmeli subay ya da astsubayın sınava hazırlanma imkânları çok kısıtlıdır. Durum böyle olunca muvazzaflığı kazananlar da eğitim birliklerinde ya da askeri okullarda görev yapan personel olmaktadır. Muvazzaflık sınavına giren bir sözleşmeli yüzbaşının sağlık kurulu raporu alırken “subay adayı” yazması da ayrı bir trajikomik durumdur. Farklı bir statüden geçme olan, astsubaylıktan subaylığa geçme sınavında dahi fiziki yeterlilik sınavı yapılmazken, muvazzaflık sınavı denilen sistemde fiziki yeterlilik sınavı yapılması mantıksızdır. Kaldı ki; astsubaylıktan subaylığa geçen muvazzaf subaylar açık öğretim fakültelerini bitirmelerine ve sözleşmeli subaylar gibi örgün öğrenim görmemelerine rağmen, albaylığa kadar terfi ettirilmektedirler. Bu ise hakkaniyet prensiplerine aykırıdır ve sistemin yanlışlığının bir göstergesidir.

   

  d.)  Sözleşmesi yenilenmeyen personel iş bulamıyor:

  Jandarma Genel Komutanlığında 3’ü hukuk mezunu 8 Sözleşmeli Subay iş güvencelerinin olmaması, mesleki kariyerlerinde yükselmedeki kısıtlar sebebi ile 2012 itibariyle sözleşme yenilememiştir. Bunun yanında Hava kuvvetlerinde ise 2012 yılında birçok sözleşmeli subay ve astsubayın sözleşmesi hiçbir gerekçe gösterilmeden fesh edilmiş ve bu yetişmiş personel ve aileleri mağdur edilmiştir. 9 sene kendi mesleğini yapmayan bir mühendis, avukat vs.’nin 9 yılın sonunda sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası iş hayatına adaptasyonu ve iş bulabilmesi de bir o kadar zor olmaktadır. Sözleşmenin 2012'de dolmasının ardından, TSK'dan ayrılan sözleşmeli subaylara kamuya KPSS'siz geçişin sağlanacağına ilişkin o dönemde görsel ve yazılı medyaya haberler yansımış olmasına rağmen, bu hususta şu ana kadar somut hiçbir gelişme olmamıştır.

   

  Sözleşmeli Subay ve Astsubayların görevlerinden ayrılmalarından sonra, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde ilgili kurumlara iş başvurusu yapılmasını müteakip, kurumca uygun görülmesi ve Devlet Personel Başkanlığının da onaylaması halinde atama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar açısından işe alma açısında yasal bağlamda herhangi bir zorunluluğun olmaması nedeni ile sözleşmesi çeşitli nedenlerle yenilenmeyen ve belirli bir yaşın üzerinde olan sözleşmeli subay ve astsubayların çoğu ya iş bulamamakta, ya da asgari ücretle çalışmaktadır.

   

  e.)   Zorunlu OYAK kesintileri nemasız ödeniyor:

   

  Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar OYAK’ın daimi üyeleridir. Her ay maaşlardan %10 oranın zorunlu kesinti yapılmaktadır. Ancak biriken paranın nemalı alınabilmesi için sözleşmeli subay ve astsubay uygulamasından önce de var olan 10 yılı doldurmuş olmak koşulu bulunuyor. Bu uygulama hakkaniyetli değildir. Sözleşmeli subay ya da astsubayların sözleşmeleri idare tarafından kanun gereği rütbe bekleme süreleri ile orantılı olarak uzatılmaktadır. Doğal olarak bir sözleşmeli subay ya da astsubayın matematiksel olarak on yılın sonunda sağlık sebebi dışında kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple dokuz fiili hizmet yılını doldurarak sözleşme uzatmamak suretiyle TSK’dan ayrılan bir sözleşmeli subay zaten OYAK üyeliği için on yılını doldurmadığı için hak sahiplerine %10 kesintiler nemasız olarak, yani yalnızca kesinti yapılan tutar ödenmektedir. OYAK kesintilerinin Sözleşmeli Subay ve Astsubaylarda 3 yılın altında hizmet edilmiş olunması durumunda nemasız ödenmesi, 3 yıl ve üzerinde hizmetlerde ise nemalı ödenmesi gerekmektedir. Bedelsiz silah taşıma ruhsatı verilmesinde de bu 10 yıllık süre sorunu bulunmaktadır. Durum böyle iken, diğer statüler için on yıl olan bedelsiz silah taşıma ruhsatı alma hakkının sözleşmeli subaylar için dokuz yıl olması yasal ve kabul edilebilir bir gerekliliktir. 

   

  f.)    Emekli Olabilme Sorunu:

  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun subay terfilerini açılayan beşinci kısım altıncı bölümündeki “Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem” başlığına bağlı 50 nci maddesinde “Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.” hükmü bulunmaktadır. 4678 sayılı kanunun 6 ıncı maddesinde ise “sözleşmeli subaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu hükümleri uygulanır” denilmektedir.

  5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun yaş hadlerini düzenleyen 40 ıncı maddesinde yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşıların yaş haddinin 46 olduğu belirtilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bir sözleşmeli subay en fazla 21 yıl subaylık yaptıktan sonra kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edileceği değerlendirilmektedir.

  2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre emeklilik yaşları artırıldı. Basit bir hesap yapılırsa 25 yaşında sözleşmeli personel olarak TSK'ya giren bir personel 21 yıl sonra 46 yaşında emekli olabilecekken yeni kanuna göre en az yıpranma sürelerinin de düşülmesiyle 53-54 yaşında emekli olabileceği görülecektir.  

   

  Bu durumda;

  - TSK'da zaten en fazla 46 yaşına kadar çalışabilecek sözleşmeli personelin yeni kanuna göre emeklilik hakkı elde etmek için bekleyeceği fazladan 7-8 yılda ne yapacağı?,

  - Emekli olup olamayacağı?

  - Arada kalan yılların emeklilik priminin nasıl ve kim tarafından ödeneceği?

  - Emekli olabilecekse ne kadar bir emeklilik maaşı alacağı muallâktadır.

  Aynı sorun sözleşmeli astsubaylarda da mevcut olup, emekliliği hak ederek maaşsız olarak beklemek durumunda kalacak olan Sözleşmeli Subay ve Astsubayın geçimini nasıl sağlayacağı da merak konusudur.

   

  g.)  90 gün ve üzeri hava değişimi alan Sözleşmeli Subay ve Astsubayların sözleşmesi feshediliyor:

  Sözleşmeli subay ya da Astsubayların 1 yıl içerisinde 90 gün ve üzerinde hava değişimi almaları durumunda sözleşmeleri fesh edilmektedir. Ancak bu personel de trafik kazası geçirebileceği gibi hayatın doğal akışında başlarına her türlü kaza gelebilecektir. Yalnızca 90 gün kuralına takılmamak ve sözleşmesinin feshedilmemesi için tedavisi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen hayatını hiçe sayarak çalışmasına devam edecek sözleşmeli subay ve astsubaylar da olacaktır. Bu 90 gün süresinin en azında ciddi yaralanma vakalarında tedavi süresinin tamamlanabileceği bir süreye çekilmesi de büyük önem arz etmektedir.

   

  h.)  Sözleşmesi yenilenmeyenlere verilen tazminattan vergi kesilmesi sorunu:

  Yeni yürürlüğe giren ve 4678 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik öngören 6519 sayılı yasa ile Sözleşmeli Subay ve Astsubaylara sözleşmelerini yenilememeleri halinde verilecek tazminatlardan vergi kesintisi yapılmayacağı hüküm altında alınarak çok ciddi bir mağduriyet giderildi.  Bu düzenlemenin 59. maddesine göre 1 yıldan az süreler için de tazminat alınabileceği gibi, damga vergisi hariç hiçbir vergi alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde vergi alınmaması gerekmekte iken, maalesef yasa yürürlüğe girmeden önce ayrılan sözleşmeli subay ve astsubaylara ödeme tebligatı gittiğine dair bilgiler gelmektedir. Vergi kesilmesi uygulamasının yasa yürürlüğe girmeden önceki ödenen tazminatlar dahil bütün sözleşmeli subay ve astsubayları kapsaması sözleşmesi sona eren arkadaşlarımızın mağdur olmalarını önleyecektir.

   

  ı.) Sözleşmesi feshedilen personel ve ailelerinin sağlık sorunları:

  Mevcut mevzuatımıza göre Sözleşmeli Subay ve Astsubaylardan sözleşmeleri yenilenmeyenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve en çok beş yılı, geçmemek üzere muayene ve tedavi hizmetleri askeri hastanelerde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında, ücretsiz olarak verilmeye devam edilmektedir. Bu çerçevede bu kısa zaman dilimi sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkânları kalmamaktadır. Sözleşmeli subay ya da astsubaylardan sözleşmesi çeşitli nedenlerle yenilenmeyenlerden iş bulamayan ya da sigortalı işe giremediği için sosyal güvencesi bulunmayanlar ne olacaktır? Bu açıdan sigortalı bir işe girene kadar sağlık güvencesinden yararlanabilme hakkının getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

   

  i.)    Tüm Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Muvazzaflığa Alınmalıdır:

  Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki sınava girerken bizler sadece TSK lerinin onurlu bir üyesi olarak Subay ya da Astsubay olmak ve meslek yaşantımızın sonuna kadar bu işe devam etmek için girdik. Bu bağlamda bizlere meslek hayatımızın 10 ila 12 yıllarında memuriyete geçişle ilgili çalışma yapıldığı duyumu almaktayız. Özlük haklarımızda yapılabilecek her çalışma elbetteki değerlidir ama bizler başladığımızdan emekli olana kadar TSK lerinin onurlu birer üyesi olarak kalmayı yeğlemekteyiz. Önümüze sunulacak bu ve benzeri çalışma bizleri daha derinden yaralayacaktır, kaldı ki bizler eğer memur olmak istese idik subaylık sınavı yerine KPSS ile memurluk sınavına girip memur olma imkânına sahiptik.

  Sözleşmeli subay ve astsubaylar statüleri gereği belli bir rütbeye kadar ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla statüsü gereği önü kapatılmış bir personel bir kısım sicil amirlerince “Nede olsa sözleşmeli ve gidebileceği rütbe ve makam belli” şeklinde değerlendirildiğinden birliğinde ne kadar başarılı olursa olsun muvazzaf subay ve astsubaylar gibi değerlendirilmemekte ve böylece emekleri boşa gitmektedir. Bu durum sözleşmeli personelde görev konsantrasyonunu düşürmekte “ağzımla kuş tutsam bu sistemde hakkımı alamayacağım” hissini pekiştirmekte, aidiyet duygularını köreltmekte ve rekabeti yok etmektedir. Bu düşünceye kapılan personel sadece görevini yapabilecek seviyede kendini yetiştirmekte ve daha ötesini sayılan olumsuzluklar nedeniyle yapmamaktadırlar. 7’inci fiili hizmet süresini tamamlayan personelden; hizmet süresince sicil amirlerinden ortalama % 90 ve üzerinde sicil notu alan, hakkında olumlu sicil belgesi düzenlenen, fiziki yeterlilik koşullarını sağlayan tüm sözleşmeli subay ve astsubay personelin istemesi halinde idare tarafından doğrudan kadroya geçirilmesi ya da kanunda belirtildiği gibi kusuru olmayan tüm personelin 21. yıla kadar çalıştırılması en büyük temennimizdir.

  Bunun yanında bu hususta Sözleşmeli Subay ve astsubaylardan 10 hizmet yılını tamamlayıp, 12 hizmet yılını doldurmayanlar için mevzuatta belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın kamu kurumlarında istihdam edilmelerine yönelik yasal değişiklik yapılması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığınca MSB’e gönderilen yasa önerisinin de maalesef uygun görülmediğine ilişkin duyumlar almaktayız.

   

  j.)    Sicil Sıralaması:

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sözleşmeli subay ve astsubaylar aynı neşetli muvazzaf subay ve astsubaylardan daha sonra sicil sıralamasına konulmaktadır. Müteakip yıllarda gösterdikleri başarıya göre emsali subay ve astsubayların önüne geçebilmektedir. Ancak bir alt neşet grubundan herhangi bir nedenle terfi eden subay ve astsubaylar ilk yıl yükseldikleri neşet grubunda liste sonunda sıralanırken müteakip yılda otomatik olarak sözleşmeli subay ve astsubayların önünde sıralanmaktadırlar. Bu da sözleşmeli subay ve astsubayların sicil sisteminin adaletine inançlarını olumsuz etkilemekte ve emeğinin karşılığını alamadığını, hatta haksızlığa uğradığını düşünmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla sicil sıralamasında personelin kaynağı değil, almış olduğu sicillerin ve yapmış olduğu hizmetlerin etkili olması gerekmektedir. Böylece sınıf ve kaynak ayrımı ortadan kalkacak ve tüm personel için objektif ve adaletli bir rekabet ortamı sağlanabilecektir. Rekabetin ve adaletin olduğu her ortamda başarı kaçınılmaz bir sonuç olarak kendini gösterecektir.

   

  k.)   Akademik kariyer dikkate alınmıyor:

  Statüleri gereği sözleşmeli subay ve astsubaylar gerek yapmış oldukları yüksek lisans, doktora eğitimleri gereği, gerekse sicil sıra durumundaki pozisyonları gereği erken terfi imkânlarından yararlanamamakta ve derece kademe ilerlemesi alamamaktadırlar. Hiçbir kamu kurumunda yapmış oldukları ilave eğitimin karşılığını alamayan personel bulunmamaktadır. Bu adaletsizliğinde yapılan yasayla düzeltilmesi en büyük temennimizdir.

  Bu hususta bir sözleşmeli astsubay kardeşimiz, hukuk okuma hazırlığında, 4 üniversite bitirmiş yüksek lisans mezunu olmasına rağmen bu öğrenimlerinin hiçbir katkısı olmamasından haklı olarak yakınıyor. 

  Sözleşmeli subay ve astsubaylar ayrıca muvazzaf subay ve astsubaylar gibi gerek kendi nam ve hesabına gerek Silahlı Kuvvetler nam ve hesabına yönelik olarak açılan eğitim ve öğretim imkânlarından “sözleşmeli subay yada astsubaylar hariç” ibaresiyle faydalandırılmamakta ve üvey evlat muamelesiyle karşı karşıya bırakılmakta böylece aidiyet duyguları zedelenmektedir.

  Yakın zamanda ailelerimizle birlikte görevde olan Sözleşmeli Subay ve Astsubayların sorunlarını dile getirebilmek ve farkındalık yaratabilmek adına “Sözleşmeli Subay ve Astsubay Aileleri Derneği”ni (SÖZSADER) kurmayı planlıyoruz. Sivil toplum örgütü bünyesinde üst makamlara mevcut sorunları daha iyi anlatabileceğimizi ve çözüme katkı sağlayacağımızı değerlendiriyoruz.

   

   

   

   

  Görev için seve seve canını ortaya koymayı bilen ve koymuş, her TSK personeli gibi mesai içi dışı demeksizin çalışan, çoğu zaman harp okulu mezunu devrelerinden daha disiplinli, çalışkan, azimli olmaya çalışan, üniformasını onurla ve leke sürmeden taşımaya çalışan, KPSS’ye çalışıp astlık üstlük, tayin, nöbet, fazla mesai gibi sıkıntıları olmayan memurlukları tercih edebilecekken, askerliği tercih eden bizler, (artık herkesin tercih etmeyeceği bir zamanda), şehit, gazi olduğumuz zaman Şehit Üsteğmen, Gazi Üsteğmen, Gazi Astsubay, Şehit astsubay olurken, normal zamanda sadece Sözleşmeli Sb./Astsb. oluyoruz.

   

  Artık Sözleşmeli Subay ve Astsubay Aileleri olarak, görevde bulunan Sözleşmeli Subay ve Astsubayların mesleki güvencelerinin sağlanabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için bir yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz.

   

  Burada önemli olan ; sözleşmeli personelin gönül rahatlığı ile ben şu rütbeye kadar çalışıp, şu yaşta ve şu kadar hizmet/ görev süresi sonrası emekli olabileceğim diyebilmesidir, hukuki, ahlaki vs. bir suçu, hatası olmadığı sürece her sözleşme döneminde acaba sözleşmem yenilenmezse diye strese girmesinin önlenmesidir, tamam albay , yarbay, kd.bçvş. ,bçvş.  olamayabilirim ama orduya hizmet edip işsiz kalma gibi bir sorunum da yok diyebilmesidir.

   

  Mevcut yasa ve yönetmelik ile ilgili sorunlar yüzünden ileride 40 yaşından sonra işsiz kalıp seyyar satıcılık yapan, pazara çıkan, orada burada emekli olabilmek için asgari ücrete çalışan, esnaflığa soyunup parasını batıran, intihar eden, eşinden boşanan, ben eskiden subaydım, astsubaydım ama askeri kimlik kartım bile yok elimde, hizmetimin bedeli işte bu,  gelir vergisi ile kuşa döndürülmek istenen bir tazminat ile güle güle edildim, hiçbir güvencem bile yok diyen küskünler ordusu yaratmak mı isteniyor?

   

  Özel sektör mantığı ile işime gelmezse sözleşmeni fesh ederim, dışarıda binlerce işsiz var demek, personele olduğu kadar TSK’ya da en büyük zarardır.

   

  Devlet büyüklerimizin, saygıdeğer Komutanlarımızın bu sorunları görmesini ve tüm sözleşmeli subay ve astsubayların geleceğe daha güvenle bakabilecekleri bir çalışma ortamının sağlanmasını ve yapılacak yasal çalışmalarda oluşturulacak komisyonlarda mutlaka sözleşmeli subaylara da söz hakkı verilmesini gönülden diliyorum.

   

   

   

   

                                                                                         Saygılarımla,

   

   

                                                                                         Hamit YILDIZ

                                                                                         Gazi J. Yzb.

                                                                                         Sozlesmelihaber.com

   

   

   

  Cumhurbaşkanına Yazın Başvuru Linki;

  https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx

   

  BİMER Başvuru Linki;

  http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx

   

   

  MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ;

   

   
  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
  KOMİSYON ÜYELERİ
  Süreyya Sadi BİLGİÇ
  ISPARTA Milletvekili
  Başkan
  Adres : Ana Bina . Kat
  Telefon : +90 (312) 420 53 66 +90 (312) 420 53 67
  Faks : +90 (312) 420 53 68
  E-Posta : sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr
   
  İbrahim Mustafa TURHAN
  İZMİR Milletvekili
  Başkanvekili
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 1057
  Telefon : +90 (312) 420 53 43 +90 (312) 420 53 44
  Faks : +90 (312) 420 24 81
  E-Posta : ibrahimturhan@tbmm.gov.tr
   
  Mehmet Şükrü ERDİNÇ
  ADANA Milletvekili
  Sözcü
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5023
  Telefon : +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
  Faks : +90 (312) 420 22 39
  E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
   
  Emine Nur GÜNAY
  ESKİŞEHİR Milletvekili
  Katip
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 3 Nolu Banko Oda: 3065
  Telefon : +90 (312) 420 64 10 +90 (312) 420 64 11
  Faks : +90 (312) 420 24 66
  E-Posta :
   
  İbrahim AYDIN
  ANTALYA Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 1078
  Telefon : +90 (312) 420 54 18 +90 (312) 420 54 19
  Faks : +90 (312) 420 25 20
  E-Posta :
   
  Mustafa SAVAŞ
  AYDIN Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2032
  Telefon : +90 (312) 420 64 54 +90 (312) 420 64 55
  Faks : +90 (312) 420 25 16
  E-Posta :
   
  Şahap KAVCIOĞLU
  BAYBURT Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 1029
  Telefon : +90 (312) 420 58 14 +90 (312) 420 58 15
  Faks : +90 (312) 420 22 05
  E-Posta :
   
  Ejder AÇIKKAPI
  ELAZIĞ Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 3 Nolu Banko Oda: 3106
  Telefon : +90 (312) 420 57 00 +90 (312) 420 57 01
  Faks : +90 (312) 420 21 51
  E-Posta :
   
  İbrahim AYDEMİR
  ERZURUM Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2066
  Telefon : +90 (312) 420 56 96 +90 (312) 420 56 97
  Faks : +90 (312) 420 21 50
  E-Posta :
   
  Abdullah Nejat KOÇER
  GAZİANTEP Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 2 Nolu Banko Oda: 2107
  Telefon : +90 (312) 420 63 26 +90 (312) 420 63 27
  Faks : +90 (312) 420 24 30
  E-Posta : anejatkocer@tbmm.gov.tr
   
  Cemal ÖZTÜRK
  GİRESUN Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5025
  Telefon : +90 (312) 420 64 00 +90 (312) 420 64 01
  Faks : +90 (312) 420 24 61
  E-Posta :
   
  Erkan KANDEMİR
  İSTANBUL Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 1098
  Telefon : +90 (312) 420 57 88 +90 (312) 420 57 89
  Faks : +90 (312) 420 21 94
  E-Posta :
   
  Şirin ÜNAL
  İSTANBUL Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 1083
  Telefon : +90 (312) 420 59 26 +90 (312) 420 59 27
  Faks : +90 (312) 420 22 55
  E-Posta : sirin.unal@tbmm.gov.tr
   
  Hamza DAĞ
  İZMİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 2062
  Telefon : +90 (312) 420 60 02 +90 (312) 420 60 03
  Faks : +90 (312) 420 22 88
  E-Posta : hamza.dag@tbmm.gov.tr
   
  Yusuf Selahattin BEYRİBEY
  KARS Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 6. Kat 4 Nolu Banko Oda: 6038
  Telefon : +90 (312) 420 55 26 +90 (312) 420 55 27
  Faks : +90 (312) 420 20 74
  E-Posta :
   
  Mikail ARSLAN
  KIRŞEHİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 3 Nolu Banko Oda: 4110
  Telefon : +90 (312) 420 60 08 +90 (312) 420 60 09
  Faks : +90 (312) 420 25 21
  E-Posta :
   
  Sami ÇAKIR
  KOCAELİ Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5047
  Telefon : +90 (312) 420 62 68 +90 (312) 420 62 69
  Faks : +90 (312) 420 24 05
  E-Posta :
   
  Ebubekir GİZLİGİDER
  NEVŞEHİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 2 Nolu Banko Oda: 4048
  Telefon : +90 (312) 420 64 38 +90 (312) 420 64 39
  Faks : +90 (312) 420 24 78
  E-Posta : ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr
   
  Alpaslan KAVAKLIOĞLU
  NİĞDE Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 2039
  Telefon : +90 (312) 420 59 72 +90 (312) 420 59 73
  Faks : +90 (312) 420 22 74
  E-Posta : a.kavaklioglu@tbmm.gov.tr
   
  Hikmet AYAR
  RİZE Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 1075
  Telefon : +90 (312) 420 57 72 +90 (312) 420 57 73
  Faks : +90 (312) 420 20 24
  E-Posta : hikmet.ayar@tbmm.gov.tr
   
  Mehmet Habib SOLUK
  SİVAS Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 2 Nolu Banko Oda: 3058
  Telefon : +90 (312) 420 59 42 +90 (312) 420 59 43
  Faks : +90 (312) 420 21 67
  E-Posta :
   
  Mehmet Ali CEVHERİ
  ŞANLIURFA Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 2037
  Telefon : +90 (312) 420 58 88 +90 (312) 420 58 89
  Faks : +90 (312) 420 22 37
  E-Posta :
   
  Yusuf BEYAZIT
  TOKAT Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5042
  Telefon : +90 (312) 420 62 78 +90 (312) 420 62 79
  Faks : +90 (312) 420 24 10
  E-Posta :
   
  Salih CORA
  TRABZON Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 6. Kat 3 Nolu Banko Oda: 6032
  Telefon : +90 (312) 420 56 34 +90 (312) 420 56 35
  Faks : +90 (312) 420 21 25
  E-Posta :
   
  Faruk ÇATUROĞLU
  ZONGULDAK Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 4 Nolu Banko Oda: 3074
  Telefon : +90 (312) 420 55 40 +90 (312) 420 55 41
  Faks : +90 (312) 420 20 81
  E-Posta :
   
  Bülent KUŞOĞLU
  ANKARA Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 1066
  Telefon : +90 (312) 420 58 38 +90 (312) 420 58 39
  Faks : +90 (312) 420 22 16
  E-Posta : bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr
   
  Lale KARABIYIK
  BURSA Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası Z. Kat 2 Nolu Banko Oda: 066
  Telefon : +90 (312) 420 64 44 +90 (312) 420 64 45
  Faks : +90 (312) 420 22 62
  E-Posta :
   
  Utku ÇAKIRÖZER
  ESKİŞEHİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 2 Nolu Banko Oda: 2081
  Telefon : +90 (312) 420 59 84 +90 (312) 420 59 85
  Faks : +90 (312) 420 22 80
  E-Posta :
   
  Aykut ERDOĞDU
  İSTANBUL Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5045
  Telefon : +90 (312) 420 57 14 +90 (312) 420 57 15
  Faks : +90 (312) 420 21 58
  E-Posta : aykut.erdogdu@tbmm.gov.tr
   
  Bihlun TAMAYLIGİL
  İSTANBUL Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 4 Nolu Banko Oda: 4072
  Telefon : +90 (312) 420 55 52 +90 (312) 420 55 53
  Faks : +90 (312) 420 20 86
  E-Posta : bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr
   
  Mehmet BEKAROĞLU
  İSTANBUL Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2097
  Telefon : +90 (312) 420 55 02 +90 (312) 420 55 03
  Faks : +90 (312) 420 20 64
  E-Posta :
   
  Musa ÇAM
  İZMİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 2 Nolu Banko Oda: 5083
  Telefon : +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
  Faks : +90 (312) 420 23 11
  E-Posta : musa.cam@tbmm.gov.tr
   
  Zekeriya TEMİZEL
  İZMİR Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 6. Kat 4 Nolu Banko Oda: 6043
  Telefon : +90 (312) 420 62 58 +90 (312) 420 62 59
  Faks : +90 (312) 420 20 41
  E-Posta :
   
  Kadim DURMAZ
  TOKAT Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 4 Nolu Banko Oda: 3080
  Telefon : +90 (312) 420 56 30 +90 (312) 420 56 31
  Faks : +90 (312) 420 21 18
  E-Posta :
   
  Mehmet GÜNAL
  ANTALYA Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 2 Nolu Banko Oda: 5084
  Telefon : +90 (312) 420 62 66 +90 (312) 420 62 67
  Faks : +90 (312) 420 24 04
  E-Posta : mehmet.gunal@tbmm.gov.tr
   
  Erhan USTA
  SAMSUN Milletvekili
  Üye
  Adres : Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 2 Nolu Banko Oda: 4111
  Telefon : +90 (312) 420 60 14 +90 (312) 420 60 15
  Faks : +90 (312) 420 22 93
  E-Posta :

   

UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
1 0
6,014 kez okundu
1
0

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sözleşmelihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
sozlesmelihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. sozlesmelihaber.com Copyright 2013 / 2019