ANKET
 • Bir sözleşmeli olarak sizi en çok aşağıda sayılan çalışmalardan hangisi memnun edecektir?
DİĞER ANKETLERİ GÖSTER ▼
E-BÜLTEN ABONELİĞİ
 • Sözleşmelilerde Kanuni Düzenleme Şart Sözleşmelilerde Kanuni Düzenleme Şart Bu haber 07 Temmuz 2014, Pazartesi 15:50:46 tarihinde eklendi
  4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanunun 3 üncü maddesinin “e” fıkrasına göre “sözleşmeli subay, kendileri ile sözleşme yapılarak subay naspedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaylardır. Buradan da anlaşılacağı üzere sözleşmeli subay ve astsubaylara binbaşı ve daha üst rütbelerdeki kadrolar ihdas edilmemiştir. Aynı kanunun 24 üncü maddesine göre, “Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Sialhlı Kuvvetleri Personel kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır” hükmünü haizdir.

   

          Diğer taraftan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun subay terfilerini açılayan beşinci kısım altıncı bölümündeki “Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem” başlığına bağlı 50 nci maddesinde “Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.” hükmü bulunmaktadır. 4678 sayılı kanunun 6 ıncı maddesinde ise “sözleşmeli subaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu hükümleri uygulanır” denilmektedir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun yaş hadlerini düzenleyen 40 ıncı maddesinde yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşıların yaş haddinin 46 olduğu belirtilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bir sözleşmeli subay en fazla 21 yıl subaylık yaptıktan sonra kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edileceği değerlendirilmektedir.

   

         Bununla birlikte; 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanunun 2001 yılında yürürlüğe girdiği ve bu tarihte 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun yürürlülükte olduğu düşünülürse,  16 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre sözleşmeli subay astsubayların emeklilik hakları ile ilgili bir belirsizliğin olduğu değerlendirilmektedir.

   

         Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin “b” Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Ataması Amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 02/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   

         Bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararnamede, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında kanunun adı geçmediği için sözleşmeli subay ve astsubayların bu kapsama alınmayacakları değerlendirilmektedir. Ancak, Anayasanın 10 uncu maddesinde,” Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” hükmü yer almaktadır. Anayasanın Sosyal Güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesi ve Kamu hizmetine girme hakkı başlıklı 70 inci maddesi gereğince “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan sözleşmeli subay/astsubayların da bu KHK den yararlanıp yararlanamayacaklarının açıklığa kavuşturulmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu düşünülmektedir.

   

           Bu itibarla başta; subayların sırf sivil, askeri lise kökenli diye ayırım yapılmasının engellenmesi, sözü edilen aksaklıklar ve olumsuzlukların giderilmesi, personelin başarılı bir subay olduğu taktirde herhangi bir şarta veya kıstasa bağlı olmadan, mesleğinde yükselebileceğini bilerek teşvik edilmesi ve aynı koşullarda aynı işi yapan kişiler arasında haksızlık yapılmaması için yukarıda anılan ilgili Yönetmeliğin 8. maddesinin 5 .ve 6. fıkralarının kaldırılarak, birkaç saatlik sınava ve birkaç kişilik kontenjana göre değil, yıllarca çalışarak ortaya koymuş başarı seviyeleri ve liyakate göre muvazzaf subaylığa geçirilmesinin ( esas alınan ABD ordusunda olduğu gibi)  ve/veya yukarıda belirtilen tüm yönleriyle küresel anlamda profesyonel bir ordu olan Amerikan ordusu örneğine uygun olarak sözleşmeli subayların rütbe bekleme tahdidinin yüzbaşılık sınırından kaldırılarak, üst seviyeye çekilmesin kurumsallaşmasını tamamlamış profesyonel ordu anlayışının bir gereği olarak uygun olacağı değerlendirilmektedir.

   

          Yetişmiş ve motive edilmiş personele olan ihtiyacın Türk Silahlı Kuvvetleri İçin çok büyük bir öneme sahip olduğu izahtan varestedir. Son olarak, Milli Savunma Bakınımız İsmet YILMAZ’ın açıklamaları doğrultusunda zorunlu hizmetin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi ile birlikte TSK’dan ayrılacak subay ve astsubay sayısı artacaktır .Sistem içeresinde bu durumun telafisi ancak sözleşmeli subaylar ve astsubaylarla düzeltilebilecektir. Konuyla ilgili olarak, kanun  ve yönetmelik  çalışmasının yapılması durumunda, yetişmiş  sözleşmeli subay kaynağının  Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne daha faydalı olacağı kesindir. Aksi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan sözleşmeli subay sayısı giderek artacaktır.

   

        Canını hiçe sayıp, TSK saflarında tüm zorluklara rağmen görevinin başında çalışan, sözleşmeli subayların haklarının iyileştirilmesi  büyük bir zorunluluktur.

   

        Yukarıda belirtilen konularda iyileştirilme yapılması durumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha profesyonel düşünen bir yapıya sahip olması sözleşmeli askeri personelin görevlerini daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde icra edecekleri düşünülmektedir.

   

 • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
2 0
9,163 kez okundu
2
0

YORUMLAR

1 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sözleşmelihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim Nuri Kemal Çolak Editöre şikayet et 02 Eylül 2015 Çarşamba 18:26 Değerli arkadaşlarım CHP milletvekili Sn. Barış YARKADAŞ'ın sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaf olarak istihdamlarına yönelik kanun teklifi Meclis başkanlığına sunulmuştur. Konuyu haber yapalım ve teklif metnini yayımlayalım.Tüm arkadaşlarımızıda sayın Barış yarkadaş'a e-mail ile ulaşmaya davet ediyorum. Şimdi ciddiyetle takip etmeli ve sayın vekili teklifinde ısrarcı olması yönünde teşvik etmeliyiz. Kanun teklif metni ve gerekçesi TBMM nin internet sitesinden alınabilir. 6 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
sozlesmelihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. sozlesmelihaber.com Copyright 2013 / 2019