ANKET
 • Bir sözleşmeli olarak sizi en çok aşağıda sayılan çalışmalardan hangisi memnun edecektir?
DİĞER ANKETLERİ GÖSTER ▼
E-BÜLTEN ABONELİĞİ
 • Kıdem Tazminatından Vergi Alınması Mevzuata Uygun mu? Kıdem Tazminatından Vergi Alınması Mevzuata Uygun mu? Bu haber 12 Aralık 2013, Perşembe 15:04:55 tarihinde eklendi
  Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız haberimizde sözleşmeli subay ve astsubayların kıdem tazminatlarından gelir vergisi kesileceğine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının görüşünü yayımlamıştık. Aşağıda anılan nedenlerle Gelir İdaresinin yanlış görüş verdiğini ve mahkeme aşamasında yapılan işlemin haksızlığının anlaşılacağını bu arada birçok mağduriyet yaşanacağını, hak sahiplerine faiz ödenmek zorunda kalınacağını ve dolayısı ile kamu zararı meydana geleceğini belirtmek istiyoruz.

  4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Kanun’un 18’inci maddesi ‘Tazminat ve ikramiye ödeme esasları’nı belirlemiştir.

  Madde 18 – (Değişik birinci fıkra: 16/6/2009-5907/11 md.) Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile durumları 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (i), (j) ve (k) bentleri kapsamına girenlere aşağıda yazılı esaslara göre tazminat verilir:

  a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın iki katının hizmet yılı ile çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.

  b) Bu tazminatın hesabında, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler dikkate alınır. (…..)

   

  Kanun koyucu sözleşmeli subaylar için vergi kesintilerinin nasıl yapılacağını veya yapılıp yapılmayacağını ayrıca belirtmediğinden dolayı Jandarma Genel Komutanlığı Maliye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına görüş sormuş ve kesilmesi yönünde çıkan görüşten sonra Sözleşmeli Subayların tazminatını bu şekilde hesaplamaya başlamıştır. [hesaplanan tazminat tutarı üzerinden gelir vergisi kesilmeye başlanmıştır.]

   

  Benzer (sözleşmeli) statüde görev yapan Uzman Erbaşlar için ise; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 16ncı madde ikinci fıkrasında ‘…….damga vergisi hariç, vergi kesilmez……’ ibaresi bulunmakta buna istinaden uzman erbaşlardan gelir vergisi kesilmemektedir. TSK, her iki kanunun hazırlanması esnasında personeli olan her iki gurubunda mesleklerinden ayrılırlarken oluşacak olan mağduriyetlerinin tazmini için ödeme öngörmüş bulunmakla birlikte, kanun koyucu sehven veya öngöremediğinden 4678 sayılı kanunda gelir vergisi kesilmemesi yönünde bir ibare koymayarak neticede sözleşmeli subayların mağdur olmasına sebebiyet vermiştir.

   

  Aslında mağduriyetin kaynağı sadece kanun koyucu değil aynı zamanda sadece dar bir bakış açısıyla hukuki yorum yapan Gelir İdaresi Başkanlığı ve buna itibar eden J.Gn.K.lığı Maliye Başkanlığıdır.

   

  Şöyle ki;

   

  A)

  a. 4857 sayılı İş Kanunu Madde 112’de “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.’ Hükmüne göre sözleşmeli subayların aldıkları tazminat kıdem tazminatı sayılmaktadır.

  b. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ‘Madde 25 – Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır (…….) 7. (Değişik: 17/10/1980 - 2320/2 md.) 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.)

  c. (a) ve (b) incelendiğinde sözleşmeli subaylara ödenen tazminatın kıdem tazminatı niteliğinde olduğu ve gelir vergisi kesilemeyeceği aşikardır.

  ç. Ankara 2.Vergi Mahkemesi’nin 2012/304 esas ve 2012/1967 karar no’lu kararı incelendiğinde de benzer bir haksızlık yaşayan 4Cli statüdeki şahıs lehine karar vermiş olması, idarenin sözleşmeli subaylara ödenen tazminattan gelir vergisi keserek ne kadar haksız ve gayri hukuki bir işlem yaptığını ortaya koymaktadır.

   

  B) Tazminatın hesabı için esas alınan süre emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınmayacaktır. 4534 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89. Maddesinin 4. fıkrasında: “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz.” ibaresi yer almaktadır. Bu hüküm 4678 sk m.16’da ‘……… Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen tazminata ilişkin süreler, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan süreden düşülür……’ şeklinde kanuna ilave edilmiştir ve birbirlerini desteklemektedir. Bilindiği gibi emekli ikramiyesinden gelir vergisi kesilmemektedir.Söz konusu tazminat tutarı eğer sözleşmeli subay kurumundan ayrılmamış olsa emeklilik ikramiyesinin hesabına dâhil edilerek ve vergi kesilmeyerek ödenecek olmasına rağmen sözleşmenin feshedilmesi neticesinde gelir vergisine tabi olarak değerlendirilmektedir.

   

  (A) ve (B) incelendiğinde Gelir İdaresinin yanlış görüş verdiği anlaşılacak ve mahkeme aşamasında yapılan işlemin haksızlığı anlaşılacak ve fakat bu arada birçok mağduriyet yaşanacak, hak sahiplerine faiz ödenmek zorunda kalınarak kamu zararı meydana gelecektir.

   

  TEKLİF: 4678 sayılı sözleşmeli subay kanununun 16ncı maddesinin (b) fıkrası; “b) Bu tazminatın hesabında, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler dikkate alınır.” Şeklindedir. Bu fıkra; “b) Bu tazminatın hesabında, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler dikkate alınır. Hesabedilen tazminattan damga vergisi hariç, vergi kesilmez” şeklinde ilave yapılırsa; yaşanacak olan tüm mağduriyetler, hak kayıpları, kamu zararları, zaman ve emek kayıpları önlenmiş olacağı değerlendirilmektedir.

UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
7,767 kez okundu
0
0

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sözleşmelihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
sozlesmelihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. sozlesmelihaber.com Copyright 2013 / 2019