ANKET
 • Bir sözleşmeli olarak sizi en çok aşağıda sayılan çalışmalardan hangisi memnun edecektir?
DİĞER ANKETLERİ GÖSTER ▼
E-BÜLTEN ABONELİĞİ
 • Yönetmelik Değişti Yönetmelik Değişti Bu haber 25 Haziran 2013, Salı 13:02:07 tarihinde eklendi
  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinden değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre; "Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir." hükmü bulunuyor. Burada her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu yeni değişikliğin de halihazırda görevde olan Sözleşmeli Subay ve Astsubayların geleceğe kaygı ile bakacaklarını ve bir sonraki sözleşme döneminde sorun çıkıp çıkmayacağına ilişkin tereddütler içinde çalışacaklarını değerlendiriyoruz. Bu açıdan sözleşmesi yenilenmemesi yönünde karar verilen sözleşmeli subay ve astsubaylara memuriyet hakkı verilmesi mesleki güvence ve motivasyon açısından büyük önem arz etmektedir.

  19 Haziran 2013  ÇARŞAMBA

  Resmî Gazete

  Sayı : 28682

  YÖNETMELİK

  Millî Savunma Bakanlığından:

  SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

  “9) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğü ile tabipler hakkındaki devlet hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

  MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

  “9) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır).”

  MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

  “Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Değerlendirme komisyonunun kimlerden oluşacağı, görev, yetki ve sorumlulukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergeler ile tespit edilir.”

  MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşme” ibaresi “ön sözleşme ve ön sözleşmeden sonraki ilk sözleşmeyi” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “Müteakip sözleşmeleri yapmaya yetkili makamlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Tayin/Atama Daire Başkanı veya eşidi birim amiridir.”

  MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 32 Askeri eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli subay ve astsubay adayları kendilerinin istemesi ve idarenin uygun görmesi üzerine EK-A ve EK-B’de örneği gösterilen belgeyi imzalayarak subaylığa veya astsubaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra subay veya astsubay nasbedilirler. Bu personelin subaylık/astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos’u itibar olunur. Nasıp düzeltmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Ancak sözleşme yenileme tarihleri için ilk sözleşme imzaladıkları tarih esas alınır. Sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer belgeler Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının çıkaracakları yönergelerde gösterilir.”

  MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin EK-A'sında yer alan Sözleşmeli Subay/Subay Adayı Ön Sözleşme/Sözleşme Belgesinin onay bölümündeki “ÖN SÖZLEŞMEYİ/SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “ÖN SÖZLEŞMEYİ/ÖN SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ İLK SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA

  YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL

  GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ

  BİRİM AMİRİ

  MÜTEAKİP SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ

  KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK

  KOMUTANLIĞI TAYİN/ATAMA DAİRE BAŞKANI VEYA EŞİDİ

  BİRİM AMİRİ”

  MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin EK-B'sinde yer alan Sözleşmeli Astsubay/Astsubay Adayı Ön Sözleşme/Sözleşme Belgesinin onay bölümündeki “ÖN SÖZLEŞMEYİ/SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ BİRİM AMİRİ” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “ÖN SÖZLEŞMEYİ/ÖN SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ İLK SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA

  YETKİLİ KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL

  GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI VEYA EŞİDİ

  BİRİM AMİRİ

  MÜTEAKİP SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYA YETKİLİ

  KUVVET KOMUTANLIĞI/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK

  KOMUTANLIĞI TAYİN/ATAMA DAİRE BAŞKANI VEYA EŞİDİ

  BİRİM AMİRİ”

  MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

   

UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
8,699 kez okundu
0
0

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sözleşmelihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
sozlesmelihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. sozlesmelihaber.com Copyright 2013 / 2019