27 Nisan 2015, 09:52
Derneği Kuracağız
Muvazzaflığa Geçen Sözleşmeli Subaylara da Akademi Hakkı Verilmelidir
Sözleşmeli Subay Olmak!
Yazı Gönderin Yayımlayalım

Bir sözleşmeli olarak sizi en çok aşağıda sayılan çalışmalardan hangisi memnun edecektir?
Sözleşme süresi bitiminde kamu kurumlarına geçiş hakkının verilmesi
Sözleşmeli olarak subaylarda binbaşı, astsubaylarda başçavuş olarak çalışıp emekli olmak
Muvazzaflık sınav kontenjanlarının arttırılması
Muvazzaflık geçişi için sürenin 12. Yıldan 15. yıla uzatılması
Yüksek lisans kıdemi verilmesi, yedek subay lığın kıdeme eklenmesi
90 günlük istirahat nedeni ile sözleşmenin feshinde bu sürenin uzatılması veya kaldırılması
Sözleşmeli subaylık veya astsubaylıktan çıkarılmanın zorlaştırılması, idarenin sözleşme süresi bitiminde sözleşme yenilememe takdir hakkının kısıtlanması suretiyle mesleki güvencelerin artırılması